Underhållsplan Stockholm

Arsenalen Projekt AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm med att ta fram underhållsplaner.

Underhållsplanen ger er kontroll över vad som behöver göras i er fastighet. Arsenalen Projekt AB har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna arbeta fram en planering som ger er stöd när det gäller ert underhåll.

Ett stöd för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm

Att äga en fastighet, oavsett om den är i Stockholm eller på annan ort, innebär ett stort ansvar och mycket arbete. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen måste till exempel se till så att byggnadens tekniska egenskaper bevaras så länge som möjligt och att fastigheten ser välskött ut genom att ta hand om den på ett korrekt sätt. Åtgärder som har med underhåll att göra kan delas in i två grupper: avhjälpande och förebyggande. Den sistnämnda delas in i perioder samt i underhåll som sker löpande.

Om ni ser till att ha en bra planering så underlättas ert ägande och er förvaltning på många plan. Ni minskar till exempel risken för akuta och oförutsedda åtgärder vilket gör att de totala kostnaderna kan sänkas. Tänk på att det ofta är mer kostnadseffektivt att göra insatser i ett tidigt skede än i ett sent.

En underhållsplan – vad är det?

Enkelt uttryckt så kan man likna en underhållsplan vid en hälsodeklaration som besvarar olika frågor om fastigheten. Planen beskriver er byggnad och är en sammanställning av vad som ska göras, när det ska utföras samt vilka kostnader arbetet kommer att medföra.

En underhållsplan sträcker sig i regel 10-30 år in i framtiden och många menar att ju längre perspektiv den har, desto större kontroll får ni över era framtida kostnader för underhåll. Vi rekommenderar att ni betraktar er underhållsplan som ett levande dokument och att ni ser över den regelbundet.

Varför ska man ha en underhållsplan?

Det kan vara svårt att hålla reda på allt som behöver göras i en fastighet eller i en bostadsrättsförening. Att satsa på att låta oss på Arsenalen Projekt AB utarbeta en underhållsplan gör arbetet lättare för er och är en investering inför framtiden.

Med hjälp av en underhållsplan får ni en snabb och tydlig överblick över hur det står till med er fastighet. Den kan till exempel användas som en checklista för bostadsrättsföreningens styrelse när de ska utföra den årliga genomgången av fastigheten.

En underhållsplan är även ett verktyg för att dokumentera och skapa kontinuitet i skötseln av er byggnad.

När ni ger oss i uppdrag att göra en underhållsplan åt er så kan ni vara säkra på att få en planering av hög kvalitet.

Underhållsplan i Stockholm, men även på fler orter

Arsenalen Projekt AB utgår från vårt kontor på Hägersten, Stockholm och utför uppdrag när det gäller underhållsplaner i hela Storstockholm. Dessutom kan vi ta oss an uppdrag i Uppsala, Örebro och Göteborg. Hör gärna av er för mer information om vad vi har att erbjuda.

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten

Underhållsplan Stockholm
Vi på Arsenalen Projekt AB erbjuder dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening i Stockholm hjälp med att upprätta underhållsplan. Vi har stor erfarenhet av underhållsplaner och ser till att ni får ett gott underlag att arbeta efter i underhållet av er fastighet.