Besiktning

Arsenalen Projekt AB har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar. Vi utför besiktningar enligt standardavtalen ABT06, AB04 och ABS09
Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att arbetena är fackmässigt utförda i entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och branschreglerna AMA, BBV, Säker vatten, GVK mm.
Vi utför förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.
Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Anlitar du en besiktningsman från Arsenalen Projekt AB får du en certifierad entreprenadbesiktningsman som är medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningsmän.

Kontakta oss för en besiktning!

Telefon: 08 – 660 62 18

E-mail: info@arsenalenprojekt.se

Ange vad det är för typ av besiktningsuppdrag, adressuppgift och när i tiden du vill ha din besiktning.

Återkommande kunder

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten