Entreprenadbesiktning

Arsenalen Projekt AB har lång erfarenhet av att utföra Entreprenadbesiktningar. Vi utför besiktningar enligt standardavtalen ABT06, AB04, ABS.18 och konsumenttjänstlagen. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att arbetena är fackmässigt utförda i entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och branschreglerna BBV21:1, Säker vatten 2021:1, GVK2021:1, MVK2021:1.

Anlitar du en besiktningsman från Arsenalen Projekt AB får du en certifierad entreprenadbesiktningsman som är medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningsmän.

Vi utför:

Förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.

Våra kunder är:

Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar och Privatpersoner.

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten