Stambyte

De vanligaste orsakerna till stambyte är återkommande avloppsstopp och fuktskador. Rören har en livslängd på 40-60 år men exakt när de går sönder vet man aldrig och när det väl börjar läcka kan det bli kostsamma skador. Ett stambyte innebär att vatten och avloppsstammar byts ut och i samband med stambytet renoveras badrummen.

Projektet inleds med en noggrann analys av befintliga förutsättningar för att uppnå teknisk och ekonomiskt optimerade lösningar för att sedan driva projektet genom alla faser projektering, upphandling, produktion, besiktning. Inför ett stambyte går vi igenom projektet med fastighetsägaren och upprättar utifrån detta ett förfrågningsunderlag för upphandlingen av entreprenör.

Stambyte kräver samordnad upphandling, projektledning och besiktningar. Våra ledord kring ett stambyte är att se helhetslösningar, ge kundservice och mångårig erfarenhet. Vi strävar efter att vara ert självklara val när ni behöver en projektledare till stambyte.

Steg från idé till färdigt stambyte

Nulägesanalys

Vi går igenom fastigheten och flertalet av lägenheterna för att bedöma skicket på installationerna och våtutrymmen. I samband med genomgången får vi även reda på hur VA stammarna går och hur badrummen är uppbyggda inför nästa steg. Projekteringen

Projektering

På grund av att vi alltid handlar upp en totalentreprenör så ansvarar entreprenören för både projektering och utförandet. Men vi projekterar i grova drag för att bestämma ungefär hur stammarna ska gå, tittar på olika tekniska lösningar, kan 2 stammar slås ihop? Ska vi flytta någon stam, ska vi sänka taket i badrummen för att lägga avloppsgrodorna där mm. En rambeskrivning i grova drag.

Upphandling

Innan upphandlingen gör vi ett förfrågningsunderlag. Därefter kontaktar vi entreprenörer som sedan får komma och kolla i huset för att lämna ett anbud och även får chansen att funder ut någon annan teknisk lösning för att ex spara tid och pengar.

När anbuden kommit in så nollställer vi dem och sammanställer anbuden för att sedan redovisa det för brf styrelsen eller fastighetsägaren. När entreprenör valts så bokar vi ett möte för att gå igenom detaljerna innan kontraktsskrivningen.
Vi tar även upp priser för tillval och bestämmer hur hanteringen av boendes tillval ska gå till. Det smidigaste enligt oss är att tillvalen görs upp mellan brf innehavare och byggentreprenören så att bostadsrättsföreningen inte behöver hantera fakturering till boende.

Produktion

Innan produktionen startar måste en bygganmälan lämnas i hos byggnadsnämnden och ett startbesked från dem ges.

När produktionen är igång så gör vi ca ett platsbesök i veckan beroende på hur arbetet flyter.
Projektledaren rapporterar kontinuerligt till styrelsen angående frågor och beslut som rör stambytet. Byggmöten hålls varannan vecka.

Besiktning

Vartefter badrummen blir klara besiktigas de fortlöpande så att badrummen kan börja användas. Även en ansökan om slutbesked ska lämnas in till kommunen.

Slutmöte

Vid slutmöten regleras ekonomin och vi stämmer av att allt arbete är färdigt och att alla dokument är överlämnade.

Kontakta oss för att boka ett möte.

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten