Stambyte

De vanligaste orsakerna till stambyte är återkommande avloppsstopp och fuktskador. Rören har en livslängd på 45-60 år men exakt när de går sönder vet man aldrig och när det väl börjar läcka kan det bli kostsamma skador. Ett stambyte innebär att vatten och avloppsstammar byts ut och i samband med stambytet renoveras badrummen.

Projektet inleds med en noggrann analys av befintliga förutsättningar för att uppnå teknisk och ekonomiskt optimerade lösningar för att sedan driva projektet genom alla faser, förstudie, projektering, upphandling, produktion och slutbesiktning. Inför ett stambyte går vi igenom projektet med bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsägaren och upprättar utifrån detta ett förfrågningsunderlag för upphandlingen av entreprenör.

Steg från idé till färdigt stambyte

Förstudie / Nu lägesanalys

Vi går igenom fastigheten och flertalet av lägenheterna för att bedöma skicket på installationerna och våtutrymmen. I samband med genomgången får vi även reda på hur VA stammarna går och hur badrummen är uppbyggda inför nästa steg som är Projekteringen.

Projektering

Det absolut vanligaste är att vi handlar upp en totalentreprenör som ansvarar för både projektering och utförandet. Men innan vi kontaktar någon totalentreprenör projekterar vi i grova drag för att bestämma hur arbetet ska utföras, vad vi vill ha för slutresultat, vilka branschregler som ska följas och vem som ansvarar för vad under projektet.

Vi går igenom med styrelsen vad som ska ingå i standardbadrummet. Golvvärme, handdukstork, infällda spottar i taket mm. Kan 2 stammar slår ihop till 1?

Innan upphandlingen börjar tar vi fram ett förfrågningsunderlag som innehåller bland annat en ramhandling/teknisk beskrivning, administrativa föreskrifter, ritningar och foton etc.

Upphandling

Under upphandlingen kontaktar vi entreprenörer som är intresserad av att lämna anbud på projektet. De får ta del av förfrågningsunderlaget och sedan får komma på ett platsbesök för att sedan lämna ett anbud och de får även få chansen att funder ut någon annan teknisk lösning en den som finns i förfrågningsunderlaget för att ex spara tid och pengar.

Vi tar även upp priser för tillval och bestämmer hur hanteringen av boendes tillval ska gå till. Det smidigaste är att tillvalen görs upp mellan brf innehavare och byggentreprenören så att bostadsrättsföreningen inte behöver hantera fakturering till boende.

När anbuden kommit in så nollställer vi dem och sammanställer anbuden för att sedan redovisa det för brf styrelsen eller fastighetsägaren. När entreprenör valts så bokar vi ett möte för att gå igenom detaljerna innan kontraktsskrivningen. Det är viktigt att få med tid, pris och vad som ingår i entreprenaden i kontraktet.

Produktion

När produktionen är igång så gör vi vanligtvis ett platsbesök i veckan beroende på hur arbetet flyter på. Under platsbesöken gör vi stickprovsmässiga kontroller av pågående arbeten och stämmer av tidplanen.
Projektledaren rapporterar kontinuerligt till styrelsen angående frågor och beslut som rör projektet. Byggmöten hålls varannan vecka med ansvarig.

I vissa kommuner behövs det en Bygganmälan som lämnas in till Byggnadsnämnden för stambytet och i andra kommuner behövs bygganmälan bara när stammar flyttas eller vid ingrepp i bärande konstruktioner. Där det krävs en bygganmälan måste ett starbesked utfärdas av byggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas och ett slutbesked utfärdas innan badrummen får tas i bruk om inte annat framgår av startbeskedet.

Besiktning

När projektet är färdigt utförs en slutbesiktning av en Certifierad Besiktningsman för är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att kontrollera att det färdiga arbetet är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler.

Under projektets gång kan det utföras förbesiktningar av arbeten som inte går att besikta senare som tex tätskikt eller färdiga badrum som ska tas i bruk innan hela projektet är färdigt.

Slutmöte

Vid Styrelsens slutmöte regleras ekonomin och vi stämmer av att allt arbete är färdigt med entreprenören och att alla dokument är överlämnade.

Kontakta oss för att boka ett möte!

Telefon: 070-520 60 10

info@arsenalenprojekt.se

 

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten

Stambyten

Brf Ratten

Brf Inlandsisen

Brf Kvarnberget

Brf Vårdtornet 11

Brf Isbrytaren

Brf Diakonen

Brf Kolonnen

Brf Lidnersplan