Fasad och balkongrenovering

Steg från idé till ny fasad

Förstudie / Nu lägesanalys:

Vi gör en okulär kontroll av fasaden och knackar på putsen från marken och från fönster och balkonger för att få en uppfattning om fasadens skick. Vi kontrollerar även om tex stuprör, balkonger, fönster mm är i behov av renovering.

Projektering

Det absolut vanligaste är att vi handlar upp en totalentreprenör som ansvarar för både projektering och utförandet av fasadrenovering och balkong renovering. Men innan vi kontaktar någon totalentreprenör tar vi fram ett förfrågningsunderlag där omfattningen av renoveringen framgår och hur tex byggnadsställningarna och byggbodar ska utföras. Är åtgärden bygglovspliktig så ansöker vi om bygglov.

Upphandling

Under upphandlingen kontaktar vi entreprenörer som är intresserad av att lämna anbud på projektet. De får ta del av förfrågningsunderlaget och sedan får komma på ett platsbesök för att sedan lämna ett anbud och de får även få chansen att funder ut någon annan teknisk lösning en den som finns i förfrågningsunderlaget för att tex spara tid och pengar.

När anbuden kommit in så nollställer vi dem och sammanställer anbuden för att sedan redovisa det för brf styrelsen eller fastighetsägaren. När entreprenör valts så bokar vi ett möte för att gå igenom detaljerna innan kontraktsskrivningen. Det är viktigt att få med tid, pris och vad som ingår i entreprenaden i kontraktet.

Produktion

När produktionen är igång så gör vi vanligtvis ett platsbesök i veckan beroende på hur arbetet flyter på. Under platsbesöken gör vi stickprovsmässiga kontroller av pågående arbeten och stämmer av tidplanen.
Projektledaren rapporterar kontinuerligt till styrelsen angående frågor och beslut som rör projektet. Byggmöten hålls varannan vecka med ansvarig.

Besiktning

När projektet är färdigt utförs en slutbesiktning av en Certifierad Besiktningsman för är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att kontrollera att det färdiga arbetet är fackmässigt utförda enligt förfrågningsunderlaget.

Under projektets gång kan det utföras förbesiktningar av arbeten som är svåra att besikta senare. Tex besiktas fasaden innan ställningen demonteras för att sedan ha en slutbesiktning när ställningen är demonterad allt är färdigt.

Slutmöte

Vid slutmötet med Brf Styrelsen regleras ekonomin och vi stämmer av att allt arbete är färdigt och att alla dokument är överlämnade.

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten

Fasadrenoveringar

Fasader

Brf Tobaksspinnaren

Brf Nattvardsbarnen

Brf Samaritgränd 1

Brf Småländska björnen

Brf Eken 6

Brf Postsäcken 11

Brf Härolden

Brf Postsäcken

Fasad, Balkong, Tak

Brf Bikupan

Fasad, Balkong

Brf Nattvardsbarnen

Brf Bikupan

Balkong Brf Lindvallsplan 4

Fasad- och fönsterrenovering

Brf Tobaksspinnaren

Fönsterrenovering

Brf Heleneborgsgatan

Bf Söderbo

Balkongrenoveringar

Fasad, Balkong, Tak

Brf Bikupan

Fasad, Balkong

Brf Nattvardsbarnen

Brf Lidnersplan

Balkong- och balkongrenovering

Balkong Brf Lindvallsplan 4

Fasad- och fönsterrenovering

Brf Tobaksspinnaren

Fönsterrenovering

Brf Heleneborgsgatan

Bf Söderbo